Termes i Condicions d'Ús

Objecte i Generalitats

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venta i Política de Privacitat regulen l’ús del Portal Web www.vialudica.com (d’aquí en endavant «el Portal Web»), del que Via Lúdica S.C. (en endavant Via Lúdica) amb CIF J55174684 i domicili en C/ Riu Güell 54 17005 Girona és titular.

A través del Portal Web, Via Lúdica proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat d’adquirir-los. Degut al contingut i finalitat del Portal Web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de «Client», la qual s’adquireix completant el formulari de registre o introduint les seves dades en el cas d’una compra sense registre. La condició de client suposa l'adhesió a la versió publicada dels termes d’ús en el moment en el que s’accedeix al Portal Web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del Portal Web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arriben a registrar-se ni inicien una compra de producte (en endavant, «Usuaris»). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixen a aquestes parts del Portal Web accepten quedar sotmesos  als termes d’ús i condicions que aquí es recullen, en la mesura que els puguin ser d’aplicació.

Via Lúdica vol fer saber als seus Clients i Usuaris que es dirigexi exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el que accepta i distribueix comandes és el comprés pels territoris espanyols dins de la Península Ibèrica i les Illes Balears (en endavant, el «Territori»). Via Lúdica no realitza enviaments ni comandes a l’estranger, ni a les Illes Canàries, ni a Ceuta ni a Melilla. Si un Usuari estigués interessat en rebre algun article fora del Territori hauria de contactar amb Via Lúdica a través del formulari de contacte o enviant un e-mail a info@vialudica.com. Estudiaríem la seva sol·licitud i l’informaríem al respecte.

Contacte: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentarisinfo@vialudica.com.

Informació sobre els productes

Les descripcions dels productes exposats en el Portal Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors de Via Lúdica. No obstant, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts en el Portal Web de Via Lúdica, són exposats a mode orientatiu.

Preus

Tots els preus que s’indiquen a través del Portal Web inclouen l’IVA i la resta d’impostos que corresponguessin. No obstant, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen a part i que han de ser acceptats per part del client.  

Despeses d'enviament

Península

Fins 49,95 €: 2,99 €

A partir de 49,95 €: enviament gratuït.

Enviament 24 hores: 4,99 €

Illes Balears

Fins 70 €: 6,99 €

A partir de 70 €: enviament gratuït.

Disponibilitat

Via Lúdica informa al client que el número d’unitats disponibles es manté actualitzats amb les existències en el magatzem i la disponibilitat dels nostres proveïdors. En cap cas Via Lúdica posarà a la venta de forma intencionada més unitats de les que disposi o que el proveïdor li hagi reservat.

Via Lúdica farà tot el possible per a complaure a tots els seus Clients en la demanda dels productes. No obstant, en ocasions, i degut a causes difícilment controlables per Via Lúdica com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per Via Lúdica per a satisfer les comandes dels Clients.

En el suposat cas en que el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per e-mail de la anul·lació total o parcial d’aquesta. L’anul·lació parcial de la comanda degut a la falta de disponibilitat no dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d’aquesta anul·lació el client vol retornar els productes entregats, haurà de seguir el que s’estipula en l’apartat de Devolució.

Reserves

Els productes etiquetats com a Reserva són productes que Via Lúdica té reservats i confirmats amb els proveïdors. La data que es mostra de disponibilitat és orientativa i pot variar en funció de la informació facilitada per la editorial o proveïdor. Les comandes que contenen reserves s’enviaran quan estiguin disponibles tots els productes que conformen la mateixa.

Pagament

El client es compromet a pagar en el moment en el que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri en el Portal Web per a cadascun dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la compra.

El ticket o comprovant de compra que es correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en el Portal Web. Si per qualsevol motiu necessita una factura la podrà demanar a través del formulari de contacte o per e-mail a info@vialudica.com.

El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant una de les següents formes de pagament:

 • Pagament amb targeta

Els pagaments mitjançant targeta bancària es realitzen a través d’un servidor segur amb la finalitat de protegir les seves dades en tot moment. Per a poder realitzar el càrrec en la seva targeta, les dades proporcionades de la mateix i del titular hauran de ser correctes. No es realitzarà cap càrrec i per tant, no es durà a terme la compra si les dades no són correctes.

En el cas de les dades del comprador i les del titular de la targeta bancària no es corresponguin, Via Lúdica es reserva el dret de posar-se en contacte amb l’entitat bancària per assegurar-se de que no existeixen notificacions de robatori de la targeta de crèdit.

Els càrrecs es realitzaran en la targeta bancària en el moment en el que es confirmin les dades de la compra. En cas de que el càrrec no s’hagi pogut efectuar per alguna circumstància, Via Lúdica es posarà en contacte amb el Client a través del seu correu electrònic per a informar-lo de la incidència.

El client haurà de notificar a Via Lúdica qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant e-mail o via telefònica en el menor temps possible per a que  Via Lúdica pugui realitzar les gestions oportunes.

 • Pago per transferència bancària

Després de formalitzar la comanda, el Client rebrà les dades bancària de Via Lúdica. No es considerarà que la compra s’hagi realitzat fins que l’import de la mateixa no s’hagi rebut en el corresponent compte bancari. Llavors Via Lúdica enviarà un correu electrònic al client informant de la recepció de la seva transferència.

Si el Client fa arribar una còpia del comprovant per e-mail a info@vialudica.com, es considerarà validada la compra en el moment en el que Via Lúdica pugui verificar les dades.

El procés de pagament per transferència bancària és més lent i no es confirmaran les quantitats de la comanda fins que no s’hagi confirmat el pagament.

Les comissions bancàries com a conseqüència de la transferència dependran de cada entitat i de les condicions de la mateix i seran assumides pel Client.

Formalització de comandes

Una vegada formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació dels Termes d’Ús i la confirmació del procés de compra, Via Lúdica enviarà un e-mail al Client confirmant els detalls de la compra realitzada.

Cancel·lació de comandes

Via Lúdica acceptarà cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l’enviament de la mateixa. Per a realitzar qualsevol cancel·lació s’ha de sol·licitar mitjançant el formulari de contacte o enviant un e-mail a info@vialudica.com.

Terminis, lloc d'entrega i pèrdues

 • Entrega del producte

Via Lúdica es compromet a entregar el producte en perfecte estat en l’adreça que el Client indiqui en el formulari de la comanda, i que en tot cas haurà d’estar compresa dins del Territori. Amb l’objectiu d’agilitzar l’entrega, agraïm al client que indiqui una adreça en la que la Comanda pugui ser entregada dins de l’horari habitual.

Via Lúdica no serà responsable dels errors causats en l’entrega quan l’adreça introduïda pel client en el formulari de la comanda no s’ajusti a la realitat o s’hagin omès dades.

 • Terminis d'entrega

Els enviaments es realitzaran a través de l’empresa de transport GLS. La comanda li serà entregada en un termini màxim de 72 hores en dies laborables des de que surti del magatzem de Via Lúdica. Si ha rebut confirmació del pagament abans de les 16 hores, la comanda sortirà el mateix dia. Si no és el cas, sortirà el següent dia laborable. En condicions normals rebrà la comanda en un termini de 24-48 hores. En el cas de Baleras, les comandes a illes majors s’entregaran en un termini de 24-48 hores i a les illes menors en un termini de 48-72 hores. Les comandes amb enviament 24 hores s’entregaran el proper dia laborable sempre que s’hagi rebut el pagament abans de les 16 hores.

En cas de retard en les entregues, Via Lúdica informarà als seus clients tant bon punt en tingui coneixement.

Cada entrega es considerarà efectuada a partir del moment en què l’empresa de transport posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transport.

En el cas de retards en l’entrega de les comandes imputables a Via Lúdica, el Client podrà anul·lar la seva comanda d’acord al procediment descrit en l’apartat «Devolució». No es considerarà retards en l’entrega aquells casos en els que la comanda s’hagi pogut posar a disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat, però no s’hagi pogut entregar per causes atribuïbles al Client.

Les despeses d’enviament es poden consultar en l’apartat d’Enviaments del Portal Web.

Una vegada la comanda surti del nostre magatzem, s’enviarà un e-mail al client notificant que la seva comanda ha estat acceptat i està essent enviada.

Per motius de seguretat, Via Lúdica no enviarà cap comanda a apartats de Correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar al destinatari de la comanda ni la seva adreça.

 • Dades d'entrega, entregues no realitzades i pèrdues

Si en el moment de l’entrega el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per a concertar una nova entrega. Via Lúdica contracta, com a part del servei d’entrega del transport, la realització d’una sèrie d’accions de seguiment encaminades a garantir que l’entrega es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat l’entrega, el Client s’haurà de posar en contacte amb Via lúdica. En cas de que el Client no procedeixi d’aquesta manera, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada al nostre magatzem i el Client s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament i de retorn a origen de la comanda, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu per el qual no s’ha pogut realitzar l’entrega és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació i Via Lúdica ho comunicarà al Client.

 • Diligència en l'entrega

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant del transportista que, per compte de Via Lúdica, realitzi l’entrega del producte sol·licitat, indicant en l’albarà d’entrega qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge. Si, posteriorment, una vegada revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com un cop, trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol altre desperfecte causat en aquest per l’enviament, el Client es comproment a comunicar-ho via e-mail en el menor termini possible i abans de les següents 24 hores des de l’entrega. A partir d’aquest moment no s’atendran incidències d’aquest tipus.

Devolució

 • Procediment de devolució

Tots els productes comprats a Via Lúdica podran ser retornats i reemborsats, sempres que el Client comuniqui a Via Lúdica la seva intenció de retornar els productes adquirits dins d’un termini màxim de 14 dies naturals comptats des de la data d’entrega i que es compleixin la resta de condicions establertes en aquest apartat.

Via Lúdica només acceptarà devolucions que compleixin els següents requeriments:

 1. El producte ha d’estar en el mateix estat en el que es va entregar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

 2. L’enviament s’ha de realitzar utilitzant la mateixa caixa en la que va ser recepcionat per a protegir el producte. En el supòsit que no es pugui fer en la mateixa caixa, el Client l’haurà de retornar en una caixa protectora amb la finalitat que el producte arribi al magatzem de Via Lúdica amb les màximes garanties possibles.

 3. S’ha d’incloure una còpia de l’albarà d’entrega dins del paquet, en el que a més s’han d’indicar els productes retornats i el motiu de la devolució.

Amb l’objectiu de facilitar als Clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment del mateix, Via Lúdica estableix com a únic procediment de devolució aquest aquí descrit. Si el motiu de la devolució és imputable a Via Lúdica (el producte és defectuós, no es el que s’havia demanat...) l’import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament, però no són del seu gust), el cost de les despeses de devolució aniran a càrrec del Client.

Per a procedir a una devolució s'han de seguir els passos següents:

 1. Informar abans de 14 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser retornat. La comunicació es podrà realitzar via e-mail a info@vialudica.com o mitjançant el formulari d'atenció al Client.

 2. Via Lúdica informarà al Client de l’adreça a la que ha d’enviar el producte.

 3. El client ha d’enviar-lo mitjançant una empresa de transport de la seva elecció. La devolució l’ha de pagar el Client.

 4. Informar de l’empresa de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.

 • Reemborsaments al Client

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual a les despeses dels productes retornats menys el cost dels serveis de devolució.

Només en el cas en què un producte entregat fos defectuós o incorrecte, Via Lúdica reemborsarà també al Client les despeses d’enviament corresponents.

Les devolucions i anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials. Via Lúdica gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació de l’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del Client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini pot ser de fins a 7 dies per a targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a targetes de crèdit.

Garantia dels productes adquirits

Via Lúdica actua en qualitat de distribuïdor de fabricants que garanteixen que els productes que es presenten a la venta en el Portal Web funcionen correctament i no presenten defectes, ni vicis ocults que pugui fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal.

La garantia contractual oferta és la que habitualment concedeix el fabricant. Una vegada que el Client hagi rebut el producte tindrà les instruccions facilitades pel fabricant en la seva caixa, suficients per al correcte ús del producte. Cap Client podrà sol·licitar una garantia més àmplia que la que ofereix el fabricant.

Si l’article adquirit a través de Via Lúdica presentés qualsevol desperfecte en el moment de la seva adquisició o un deteriorament no relacionat amb el mal ús, accident, o ús negligent del producte en les 15 dies posteriors a la seva recepció, el comprador haurà de comunicar-ho a través del formulari de contacte o del e-mail info@vialudica.com. Si és possible procedirem a substituir l’article en un termini de temps el més curt possible sense cost addicional per al Client.

Via Lúdica no està obligada a indemnitzar al Client o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents patits per persones, danys a béns aliens al productes, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Modificació dels Termes i Condicions d'Ús

Via Lúdica es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Portal Web, així com els presents Termes i Condicions d’Ús. Per això, Via Lúdica recomana al Client llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al Portal Web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d’aquests Termes i Condicions d’Ús en un lloc visible, lliurement accessible per a les consultes que vulgui realitzar.

Contacta'ns

Si tens qualsevol dubte respecte a aquestes condicions pots contactar amb nosaltres:

C/ Riu Güell 54
Girona
17005 Girona (Gerona)
Espanya