Skull King, la sensació de l'estiu

Un joc de bases o "Trick-tacking"

Durant l’estiu els jocs que tenen més èxit són sense cap mena de dubte els de petit format. A més si s’hi pot jugar perfectament a la platja guanya molts punts. Aquest és un dels motius de l’èxit de Skull King. Aquest i que, és clar, és un joc fenomenal i divertidíssim. 

Reimplementant Wizard

Skull King és un joc de mecànica de bases (“trick-taking” en anglès). Es tracta d’un joc que re-implementa jocs més antics com Oh Hell! (1930) i Wizard (1996). El joc consisteix en deu rondes en cadascuna de les quals es juguen tantes mans com el número de ronda. Així a la primera ronda només es jugarà una única mà i a l’última se’n jugaran deu.

L'objectiu del joc no és guanyar el màxim de mans possibles a cada ronda, sinó que al principi de cada ronda farem una aposta de quantes mans creiem que guanyarem durant tota la ronda. Tots els jugadors han d’acostar els punys tancats al centre de la taula i cridar: “Rom, rom, rom!”. Després del tercer rom han de  mostrar tants dits com mans creuen que guanyaran. 

Si un jugador aconsegueix encertar la seva aposta aquella ronda puntuarà en positiu. Sinó ho farà en negatiu. Per tant si a mida que anem guanyant les nostres mans som capaços de fer que els altres s’equivoquin millor que millor!

Skull King

Guanyant mans

El joc està format per una baralla de seixanta-sis cartes: quatre pals de colors amb números de l’1 al 13, cinc cartes de bandera blanca, cinc cartes de pirata, dues cartes de sirena, una carta “Scary Mary” i una carta de “Skull King”. Les cartes que no són dels quatre colors es consideren cartes especials.

Obre la primera mà el jugador a l’esquerra de qui ha repartit. Les mans següents les obrirà qui hagi guanyat la mà prèvia. Si la carta que juga és un dels quatre colors, la resta de jugadors estaran obligats a jugar una carta del mateix color sempre que en tinguin. Només hi ha una excepció: les cartes especials es poden jugar sempre que es vulgui.

Si tothom ha jugat una carta del mateix color, guanyarà la mà el jugador que hagi llançat la carta de valor més alt. Si algú no tenia aquell color llavors pot haver jugat qualsevol altra carta de qualsevol color i, si la carta no era negra, sempre perdrà. Aquí és important destacar que el color negre en aquest joc sempre és el triomf, però només es pot jugar si la primera carta jugada era negra o si no tenim cartes del color que ha obert. Si es juga més d’una carta negra durant una mà guanya la més alta. 

Skull King figuras

Complicant els càlculs

Fins aquí podria semblar que controlar si guanyem o perdem és relativament fàcil, però per això hi ha les cartes especials. És molt important recordar que aquestes es poden jugar sempre que es vulgui.

La bandera blanca ens serveix per perdre. Amb aquesta carta estarem declarant que no volem guanyar. Només hi ha un escenari en el que algú pugui guanyar amb una carta d’aquest tipus: que tothom n’hagi jugat una. Llavors guanyarà el que hagi llançat la primera.

La resta de cartes especials guanyen al triomf (color negre) i tenen diferents jerarquies. La més baixa és la sirena, després venen els pirates que guanyen a sirenes i negre i després està el Skull King que guanya a pirates, sirenes i negre. A més per acabar-ho de complicar si algú juga una carta de sirena després del Skull King, aquesta l’encanta i guanya. 

Si algun jugador aconsegueix capturar pirates amb una carta de Skull King s’emportarà punts addicionals. El mateix passa si la sirena el captura a ell.

Skull King normas

Encertant l'aposta

Després de cada ronda es passa a puntuar en funció de si s’ha encertat o no l’aposta. Tothom que hagi guanyat les mans que havia dit sumarà punts. Tothom que s’hagi equivocat en restarà. 

Si es diu un número diferent de zero i s’encerta es guanyen vint punts per cada mà guanyada. Si s’ha fallat es perden deu punts per cada mà que s’hagi guanyat de més o que s’hagi deixat de guanyar. Així si un jugador diu que en guanya tres i ho encerta s’emporta seixanta punts, però si només en guanya una s’ha equivocat de dues i per tant perd vint punts. 

Si un jugador diu que no guanya cap mà i ho encerta s’emporta tants punts com el número de ronda en el que es troba multiplicat per deu. Si ho falla perd aquesta mateixa quantitat de punts. Per tant a la ronda deu es poden guanyar o perdre cent punts. L’estratègia de jugar a perdre ens pot donar molts punts i la victòria, però també ens pot deixar sense opcions de guanyar.

Skull King

Nº de jugadors: 2-6
Edat: 8+
PVP: 9 €
Editorial: Devir
Autor: Brent Beck
Disponible per provar a Via Lúdica.