SET, el joc matemàtic familiar

Jugant aprenem matemàtiques

La majoria dels jocs de taula tenen una vessant matemàtica.  D’una manera o altre les matemàtiques hi tenen presència. A Via Lúdica ens agrada classificar els jocs en tres categories diferents en funció de l’ús que en fan.

 • Les matemàtiques en el disseny

 • Les matemàtiques en la mecànica

 • Les matemàtiques integrades

En l’article de la setmana passada us vàrem parlar del Fantasma Blitz i del Dobble. Dos jocs que són un clar exemple de la primera categoria.

Dobble i Fantasma Blitz, els dos jocs estrella per a nens.

Revisita el nostre article sobre aquests dos jocs amb matemàtiques en el disseny.

Els jocs amb les matemàtiques en la mecànica solen ser jocs que requereixen que els jugadors realitzin operacions matemàtiques per poder avançar o guanyar punts. Són jocs principalment d’agilitat de càlcul mental. En aquesta categoria trobem jocs com el Diavolo o el 3x4=¡Zas!

Els jocs amb les matemàtiques integrades són tots aquells que requereixen que els jugadors facin algun tipus de càlcul. Jocs on hi ha subhastes, apostes, gestió de recursos, tirades de daus... són jocs que requereixen que els jugadors facin els seus càlculs per planificar la seva estratègia per poder fer-se amb la victòria. El Ricochet  Robots del que us vàrem parlar en un article anterior també l’englobaríem en aquesta categoria.

6 motius que fan del Ricochet Robots un joc molt especial

Revisita el nostre article sobre el Ricochet Robots

SET, el joc de percepció visual per a tota la família
 

El joc de percepció visual per a tota la família és el subtítol que trobem en l’edició publicada per Devir, però en el joc treballem molt més que la percepció visual. També treballem les habilitats cognitives, la lògica, el raonament espacial, les matemàtiques i, com en tots els jocs de taula, les habilitats socials i personals.

Set

El joc consisteix en una baralla de cartes on cada carta té quatre atributs diferents:

 • Forma: oval, ona o rombe

 • Color: Verd, vermell o lila

 • aNúmero: Un, dos o tres símbols

 • Fondo: Transparente, rallado o sólido

El joc incorpora totes les possibles combinaciones d'aquests atributs i símbols. per tant tenim 34 cartes, és a dir, una baralla de 81 cartes. D'aquestes en disposem 12 a l'atzar a sobre la taula i tots els jugadores a l'hora hauran de buscar conjunts de SETs. El més ràpid en veure'n un ho haurà de dir i es comprovarà si és correcte.

Què és un SET?

Un SET és un conjunt de tres cartes sobre les quals analitzem les quatre propietats de forma independent. Cadascuna d’elles ha de ser igual a totes o diferent a totes. Les següents cartes conformen un SET:

 • Forma: Les tres cartes tenen la mateixa forma.
 • Color: Les tres cartes tenen el mateix color.
 • Número: Les tres cartes tenen diferent quantitat de símbols.
 • Fons: Les tres cartes tenen fons diferents.

A l'hora d'ajudar a entendre què és un SET sempre ens agrada recórrer a un dels tipus de problemes que ens trobem en matemàtica discreta: el d’existència de solució. En el joc sempre es compleix que donades dues cartes qualssevol sempre hi ha una única carta que fa SET amb elles i per tant una única solució.

Donades aquestes dues cartes, anem a buscar com ha de ser la tercera:

 • Forma: Tenim ovals i rombes. Per tant la tercera carta ha de ser amb ones.

 • Color: Tenim carta lila i vermella. Per tant la tercera ha de ser verda.

 • Número: Tenim una carta amb un símbol i una amb dos. Per tant la tercera n'ha de tenir tres.

 • Fons: Tenim un fons transparent i un fons ratllat. Per tant la tercera ha de tenir fons sòlid.

Només aquesta carta té aquestes propietats.

Multitud de possibilitats

De la mateixa manera que a dues cartes qualssevol els hi correspon una única carta amb la que fan SET, podem analitzar una única carta en quants SET la podem trobar. Quan juguem amb nens ens agrada deixar-los experimentar perquè trobin SETs ells mateixos. Podem arribar a la conclusió de que una carta pot fer SET amb les vuitanta cartes restants de la baralla. Per tant cada carta la podem trobar en quaranta SETs diferents.

Set juego de cartas

Un exercici molt interessant per fer amb nens consistiria en deixar-los buscar disposicions de un número determinats de cartes, per exemple dotze, on han d’intentar encabir el màxim nombre de SETs possibles. És a dir, buscar amb quines dotze cartes es poden crear la màxima quantitat de SETs. Això ens porta també a l’elaboració dels quadrats màgics. Un dels aspectes que més ens agrada del joc.
 

Quadrat màgic

SET ens permet crear quadrats màgics amb les seves cartes. Un quadrat màgic és una graella de 3x3 cartes com la següent:

Què té d'especial una construcció com aquesta? Si ens fixem, mirem en la direcció que mirem, trobem un SET. Les línies de la següent figura ens mostren els SETs en totes les direccions.

Set juego de cartas

Però no es queda aquí doncs si mirem la resta de diagonals veiem que trobem encara més SETs.

Set juego de cartas

Arribem a la conclusió que amb una disposició de nou cartes es poden arribar a tenir dotze SETs en total.

SET

Nº de jugadors: 1-20
Edat: 6+
PVP: 15 €
Editorial: Devir
Autor: Marsha J. Falco
Disponible per provar a Via Lúdica.