Bases dels tornejos de Ricochet Robots de Via Lúdica

1. Joc

Els tornejos de Ricochet Robots de Via Lúdica es realitzaran sempre només la versió bàsica del joc. No es farà servir la versió amb barreres.

2. Format del torneig

El tornejos consistiran en tres rondes classificatòries i una ronda final. Cap ronda comptarà amb límit de temps.

L'organització es reserva el dret d’ampliar el nombre de rondes o d’eliminar la ronda final si ho considera adient pel número de participants.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail  info@vialudica.com , a la mateixa botiga o per telèfon. No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

3. Rondes classificatòries

Les rondes classificatòries no tindran límit de temps. Cada ronda es jugarà amb la mateixa disposició de taulell per a totes les taules. L'organització farà la sel·lecció de manera aleatòria.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà els jugadors en diferents taules per cada ronda. Es prioritzarà que a cada taula seguin el mateix número de jugadors, ja siguin 2, 3 o 4 jugadors per taula.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria.

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada jugador anotarà els punts de victòria que hagi aconseguit durant la partida.

1a Posició: 5 punts

2a Posició: 3 punts

3a Posició: 2 punts

4a Posició: 1 punt

En cas de partides de tres jugadors els punts de torneig que s’atorguen són els següents:

1a Posició: 5 punts

2a Posició: 3 punts

3a Posició: 1 punt

A més, si s’està disputant un torneig on hi ha taules conformades tant per 4 com per 3 jugadors, els punts de victòria obtinguts pels jugadors en les taules de 3 jugadors es multiplicaran per ¾ per poder-los comparar amb els de les taules de 4 jugadors.

En una partida de 3 jugadors es fan més punts que en una de 4.

3.3. Empats

En cas d’empat a punts de victòria, els punts de torneig es repartiran entre els jugadors empatats.

Exemple: Si dos jugadors empaten en primera posició s’emportarien la suma de punts de les dues primeres posicions dividida entre dos. És a dir, 4 punts.

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

  • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits.

  • En segon lloc en funció de la suma total de punts de victòria aconseguits en les partides.

  • En tercer lloc en funció del percentatge de punts de victòria que han aconseguit respecte al total de punts de victòria que s’han fet en les seves partides.

  • En cas d’empat entre els tres factors, els jugadors empatats es classificaran de forma aleatòria.

La taula en la que cada participant jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. Els millor classificats jugaran a la primera taula, els següents a la segona i així successivament.

4. Final

Desprès de les rondes classificatòries es jugarà una ronda final sense límit de temps.

El número de jugadors que jugarà la ronda final dependrà del número de jugadors per taula que hi hagi hagut durant el torneig. Si s’ha jugat amb 3 jugadors per taula, la final serà de 3 jugadors. Si s’ha jugat amb 4, la final serà de 4.

El guanyador del torneig serà qui aconsegueixi el màxim de punts de victòria durant la partida final. La resta de jugadors quedaran classificats en funció del número de punts de victòria que hagin fet durant la partida. En cas d’empat a número punts es recorrerà a la classificació prèvia a la final per desempatar.

Exemple: Si dos jugadors han empatat en segona posició amb 4 punts i a la classificació prèvia a la final un ocupava la segona posició i l’altre la tercera, quedaran segon i tercer respectivament.

5. Premis

La recaptació dels tornejos de Via Lúdica es repartirà  de forma íntegra entre els guanyadors en forma de xec botiga. Addicionalment és possible que hi hagi algun premi extra en forma de joc per part de l’editorial.

Dies abans de cada torneig i al principi del mateix sempre s’anunciarà en què consistiran els premis.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de Ricochet Robots es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposi aquest document.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

7. Aclariment de normes

En cas de que dos jugadors diguin un resultat en veu alta a la vegada es desempatarà a favor del jugador que doni la volta al rellotge. Això serà només aplicable en el cas de que sigui impossible distingir qui ha dit abans el resultat.