Piko Piko, uns cucs molt matemàtics

Un dels nostres favorits d'en Reiner Knizia

Tal com ja hem comentat en alguna ocasió, Reiner Knizia és el creador de jocs més prolífics del món. Poc a poc us anirem descobrint els seus jocs, però ja us avancem que la majoria d’ells tenen un aspecte en comú: les matemàtiques. Per en Knizia és molt important que les matemàtiques estiguin presents en els seus jocs. No només les trobem en el disseny sinó que en gran mesura les trobem en la mecànica de joc.

Fa unes setmanes us parlàvem de l’Age of War, també del mateix autor, i veiem la importància del càlcul de probabilitats. Piko Piko té alguns aspectes similars, però els combina amb una mecànica que a Via Lúdica ens encanta i que és ideal per treballar les matemàtiques tant a l’aula com a casa: temptar la sort.

Piko Piko Banner

Caçant cucs

Piko Piko inclou setze racions de cucs numerades del número 21 al 36 i vuit daus especials amb un cuc en el lloc que correspondria al número 6. Les racions es col·loquen per ordre al centre de la taula i ja es pot començar a jugar.

L’objectiu del joc és aconseguir el màxim de cucs possible guanyant racions. Cadascuna no ens dóna el mateix número de cucs sinó que les que tenen números del 21 al 24 tenen un únic cuc, les del 25 al 28 en tenen dos, les del 29 al 32 tres i les del 33 al 36 quatre. El guanyador de la partida serà el jugador que aconsegueixi més cucs i no el que aconsegueixi més racions.

En el torn de cada jugador aquest haurà de llançar tots els seus daus i a continuació haurà de triar amb quin resultat es vol quedar. És obligatori quedar-se amb tots els daus que mostren aquell resultat. Si per exemple algú tria el número 1 haurà de quedar-se amb tots els daus que mostrin aquest valor. A continuació recollirà tots els daus que no ha apartat i els rellançarà per tornar a triar un nou valor per quedar-se. No es pot repetir cap valor que ja s’hagi triat prèviament. Aquest procés es repetirà fins que el jugador falli (no pot agafar cap dau perquè tots mostren valors que ja ha separat) o fins que decideixi plantar-se per guanyar una ració.

Per guanyar una ració serà necessari que la suma de tots els daus apartats sigui igual al seu número i, a més, caldrà tenir com a mínim un cuc (els cucs compten com un valor de cinc). Si la ració no es troba al centre de la taula, però si que està davant d’un jugador se li podrà robar. Si tampoc està visible llavors es podrà agafar una ració amb un número inferior del centre de la taula.

Cada ració que es guanyi es col·locarà davant del jugador que l’hagi guanyat apilada sobre les racions que hagués guanyat amb anterioritat. Només es pot robar la fitxa que es trobi a dalt de tot de la pila.

Si un jugador no pot guanyar una ració ja sigui perquè no pot agafar cap número o perquè ha fallat en la seva tirada haurà de retornar a la reserva central la ració que tingui situada a dalt de tot de la seva pila. Llavors la ració de valor més alt del centre de la taula es girarà i deixarà d’estar disponible. D’aquesta manera s’escurça la partida.

Piko Piko

Temptant la sort. Treballem amb probabilitats

Sempre que parlem d’un joc de daus surt la mateixa discussió: un joc de daus és un joc d’atzar. La nostra postura davant d’aquest tipus de jocs és molt clara. L’atzar influeix, però també ho fan les nostres decisions. Abans de triar amb quin resultat ens volem quedar sempre haurem de valorar la situació i l’estat de la partida.

Una tirada inicial amb tots els daus que ens doni cinc resultats amb el número 5 és una bona tirada? A priori pot semblar que si perquè ja comptarem amb un 25 i amb només un resultat de cuc ens plantarem amb un 30 i podrem agafar una ració amb tres cucs, però també hem de pensar que quedant-nos cinc daus al principi fa que pel segon llançament només en tindrem tres i la probabilitat d’obtenir cucs baixen.

De la mateixa manera moltes vegades ens podrem trobar amb que tenim ja apartats sis daus amb quatre valors diferents i si fem un nou llançament i no fallem podrem obtenir més cucs. Val la pena temptar la sort? La resta de jugadors molt probablement ens provocaran per tal de fer-nos tornar a llançar esperant que fallem.

Sempre que puguem prendre decisions podrem dir que l’atzar no és tant determinant.

Dado Piko Piko

Ideal per partides ràpides amb molts jugadors

Piko Piko és un d’aquells jocs que es preparen molt ràpid i s’expliquen en un moment. A més hi poden arribar a jugar set jugadors, cosa que el fa un joc ideal per aprofitar les sobretaules. 

Piko Piko, el gustanito

Nº de jugadors: 2-7
Edat: 8+
PVP: 16,95 €
Editorial: Mercurio
Autor: Reiner Knizia
Disponible per provar a Via Lúdica.