Micro Robots, el germà petit del Ricochet Robots

Un jocs inspirat en el gran clàssic d'Alex Randolph

Amb el Ricochet Robots esgotat i sense data de reedició, Devir ens presenta una alternativa: Micro Robots. Un joc creat per Andreas Kuhnekath i inspirat en el mític joc d’Alex Randolph.  Fins i tot inclou una variant per poder-lo combinar amb el seu germà gran.

Micro Robots

Un munt de possibilitats

Micro Robots ens presenta un taulell modular format per quatre mòduls a doble cara. Només hem de triar amb quin costat volem jugar i podem col·locar-los de la manera que vulguem. Això li dóna variabilitat al joc doncs una petita variació en la disposició dels taulells pot suposar un canvi enorme en el desenvolupament de la partida.

Cada casella del taulell ens mostra un número de l’1 al 6 d'un color d'entre sis diferents. En total tenim trenta-sis caselles: un conjunt de números en cadascun dels sis colors.

Per determinar la posició inicial del robot haurem de llançar dos daus. Un és un dau numerat normal i corrent de sis cares i l’altre en comptes de números té colors. A la casella resultat dels daus haurem de col·locar la fitxa gran transparent. Llavors haurem de determinar quina serà la casella objectiu tornant a llançar els daus. Aquesta serà a la que haurem de portar el robot i hi col·locarem una fitxa petita transparent d’objectiu. Tots els jugadors hauran de buscar a l’hora el camí més curt per arribar-hi.

Micro Robots ejemplo

Aconseguint objectius

A diferència del Ricochet Robots en aquest joc no trobem obstacles amb els que aturar-nos i només disposem d’un robot. Els moviments sempre s’hauran de realitzar de forma vertical o horitzontal i sempre ens podrem desplaçar fins a una casella que comparteixi o número o color amb la casella actual. Si per exemple es parteix del sis vermell, el robot només es podrà moure fins a una altra casella que tingui un sis o sigui vermella. Si es mou a un dos vermell llavors només podrà desplaçar-se a una altra casella vermella o a una que tingui un dos. Si va a un dos groc, després només podrà anar a una casella groga o a un altre dos i així successivament.

En el moment en què un jugador trobi una possible solució l’haurà d’enunciar en veu alta i després haurà de demostrar que ho pot fer en aquells moviments fent servir el robot. Si ho aconsegueix s’emportarà un punt i es passarà a fer un nou objectiu. Si no ho aconsegueix haurà d’entregar un punt dels que ja havia guanyat (sempre que sigui possible) al jugador que en tingui menys. El robot es col·loca automàticament a la casella objectiu i es passa a un nou objectiu.

Micro Robots ejemplo

Combinant amb el Ricochet Robots

El robot transparent del Micro Robots es pot incloure al Ricochet Robots com un robot més amb regles especials de moviment: sempre que toqui una paret s’ha d’aturar, però si es vol amb un moviment addicional pot travessar-la. Ni el mur central ni els extrems del taulell de joc poden ser travessats. Si es juga amb barreres el funcionament és similar. El jugador pot triar si vol que el robot reboti o que travessi la paret amb el cost d’un moviment addicional.

La diversió amb el Ricochet Robots augmenta!

Micro Robots

Nº de jugadors: 2+
Edat: 8+
PVP: 18 €
Editorial: Devir
Autor: Andreas Kuhnekath
Disponible per provar a Via Lúdica. 

Comprar Micro Robots