Brick Party, la importància de la comunicació

Un joc de construcció amb blocs

Ens encanten els jocs que proposen reptes diferents. SD Games, una editorial de molt recent creació que està publicant títols molt interessants, ens proposa aquest Brick Party. Un joc que podríem catalogar de “Party Game”, però que ens proposa treballar una competència de forma única en el món dels jocs de taula: la comunicació.

Brick Party

Construint en equip

Brick Party és un joc de construcció de blocs amb els que s’han de construir diverses formes, però amb una variant que el fa únic. Els jugadors no competeixen individualment per veure qui és més ràpid construint sinó que ho fan en equips i, a més, aquests equips van canviant al llarg de la partida.

Cada ronda s’estableix un líder que serà el primer en triar el seu company d’equip. A continuació, en el sentit de les agulles del rellotge, els jugadors aniran triant el seu company d’equip fins que tothom estigui emparellat. Llavors s’hauran de repartir els papers d’arquitecte i constructor entre els membres de cada equip. Els jugadors poden discutir quin paper creuen que els hi escau més. Un jugador no té perquè arribar a assumir els dos papers dins d’una partida.

L’arquitecte serà l’encarregat de triar quina carta de forma és la que es seguirà aquella ronda. Aquesta determina la construcció que s’haurà de dur a terme. Cadascuna té un valor numèric que indica els punts que donarà al final de la partida, però també el número de blocs necessaris per construir-la.

Un cop triada la carta l’arquitecte haurà de donar instruccions al constructor per tal que aquest aconsegueixi arribar a la forma indicada. Es poden donar totes les indicacions que es vulguin excepte dir el número de blocs necessaris per completar l’estructura. A més l’arquitecte no podrà tocar mai els blocs.

Per tal de construir de forma correcta serà imprescindible que la comunicació entre arquitecte i constructor sigui bidireccional. Que l’arquitecte es posi a donar instruccions sense tenir en compte el que diu el constructor portarà als jugadors al fracàs absolut. Una comunicació unidireccional tant en aquest joc, com en la vida real, sol tenir resultats molt pobres.

Un cop una parella creu que ha acabat la seva estructura gira el rellotge de sorra i s’obre un període de trenta segons perquè la resta de jugadors puguin acabar. Després es passa a comprovar si les estructures són correctes. Només es puntuarà si la forma encaixa perfectament en la figura de la carta.

Brick Party

Complicant les coses

Per animar una mica més el joc s’afegeixen les cartes de regla. Abans de començar cada ronda s’haurà de mostrar una carta que mostrarà els punts que s’emportarà la parella més ràpida juntament amb la condició que s’haurà de seguir aquella ronda.

Les cartes de regla que donin pocs punts tindran condicions que seran relativament fàcils de complir com construir amb al menys un bloc de cada color, però les cartes que donin més punts posaran condicions una mica més complicades com les següents:

  • Els constructors han de construir amb els ulls tancats.
  • Els arquitectes no poden parlar. Només poden fer senyals.
  • Els membres de la parella s’han de situar donant-se l’esquena de manera que l’arquitecte no pugui veure el que està fent el constructor.
  • Els constructors han d’interrogar als arquitectes amb preguntes que puguin contestar només amb sí o no.

Aplicant aquestes regles una comunicació eficient és encara més important, però a l’hora multipliquem la diversió.

Brick Party

Modalitat esprint

A part de la versió per equips Brick Party també incorpora regles per jugar individualment. S’anomena versió esprint i permet reduir l’edat recomanada a cinc anys. En aquesta versió els jugadors simplement competeixen per ser els més ràpids en completar la forma que es posarà al centre de la taula i que serà igual per a tots els jugadors. El jugador més ràpid s’emportarà una carta de punts extra.

Brick Party

Nº de jugadors: 2-9 (4 en la versió esprint)
Edat: 8+ (5+ en la versió esprint)
PVP: 24,95 €
Editorial: SD Games
Autor: Luca Bellini
Disponible per provar a Via Lúdica.