3 jocs més per a dos jugadors

Quan el número de jugadors és dos

Us portem una nova edició d’un altre dels articles que us vàrem presentar l’any passat. En aquesta ocasió toca fer un repàs a més jocs per a dos jugadors.

Avalam

Avalam

Avalam és un d’aquells jocs en els que en la seva simplicitat radica la seva genialitat.

L’objectiu del joc és molt simple: tenir més peces visibles del teu color al final de la partida. Els torns s’aniran alternant entre els dos jugadors i sempre cadascú haurà de fer un moviment que consistirà en moure una peça o torre de peces a un espai adjacent (pot ser en diagonal). Cada jugador pot moure peces de qualsevol color amb l’objectiu de tapar la de sota. Les torres com a màxim es poden fer de cinc peces amb el que el color que la corona passa a ser directament un punt per a aquell jugador.

La partida s’acaba en el moment en que no es poden fer més moviments. El jugador que tingui més peces visibles des de la part superior al final de la partida serà el guanyador. En cas d’empat guanyarà qui coroni més torres de cinc peces.

Avalam va guanyar el premi Mensa Select (el premi que dóna l’associació MENSA) l’any 1998.

Avalam

Avalam

Nº de jugadors: 2
Edat: 8+
PVP: 25 €
Editorial: Asmodee
Autor: Philippe Deweys
Disponible per provar a Via Lúdica. 

Exploradores

Exploradores

Una de les meravelles d’en Reiner Knizia.

Exploradores és un dels jocs clàssics d’aquest prolífic autor alemany. És un exemple clar de joc europeu en el que la mecànica pren més importància que la temàtica. En el joc representa que realitzem expedicions a cinc zones diferents del planeta, però a la pràctica el que fem és anar acumulant cartes de colors diferents. Tant podríem estar explorant regions com col·leccionant qualsevol altre cosa.

L’objectiu del joc és jugar el màxim número de cartes de totes les expedicions que comencem (n’hi ha cinc en total). Un cop que haguem jugat una carta d’un color només podrem continuar jugant cartes que tinguin un valor superior. Al final de cada ronda només puntuarem per les expedicions en el que haguem jugat un mínim d’una carta. És important tenir en compte que cada carta ens dóna tants punts com el número que indica (les cartes van del número 2 al 10), però en el moment d’iniciar una expedició comencem amb vint punts negatius. Per tant a l’hora de llançar-nos a per un color hem de valorar si serem capaços de puntuar en positiu. A més existeixen tres cartes, anomenades d’acords, en cada color que haurem de jugar abans de cap altre carta. Si en juguem una multiplicarem la nostra puntuació en aquella expedició per dos, si en juguem dues per tres i si en juguem tres la multiplicarem per quatre. S’ha de tenir molt present que si la nostra puntuació és negativa també en la multiplicarà.

A simple vista podria semblar que és molt fàcil puntuar. El que ens ho complica és que només hi ha una còpia de cada carta i la mecànica. En el seu torn cada jugador haurà o bé de jugar una carta o de descartar una carta per a continuació robar-ne una. Si es descarta una carta s’haurà de deixar en la seva corresponent pila (la que coincideix amb el seu color). A l’hora de robar es podrà triar entre agafar la primera carta de la baralla o robar la carta superior de la pila descartada que es vulgui. Descartar una carta pot ser perillós doncs pot ser que li doni al rival una carta molt valuosa. Així també haurem de decidir si ens arrisquem a jugar una carta i perdre les cartes de valor inferior o esperem a veure si ens arriben les cartes que ens fan falta. Molt probablement les estigui aguantant el nostre rival a la mà.

Exploradores

Exploradores

Nº de jugadors: 2
Edat: 10+
PVP: 22 €
Editorial: Devir
Autor: Reiner Knizia
Disponible per provar a Via Lúdica. 

Yinsh

Yinsh

Un joc abstracte de crear línies.

Yinsh és un altre dels jocs guanyadors del premi Mensa Select i és també un dels recomanats del Spiel des Jahres del passat 2004.

Els jugadors comencen disposant sobre el taulell els cinc anells del seu color amb els que iniciaran la partida. En el torn de cadascú sempre hauran de triar-ne un, posar un marcador del color corresponent en el seu interior i fer un moviment. Un anell es pot desplaçar en qualsevol direcció fins a un espai buit amb només dues limitacions: no es pot saltar per sobre d’un altre anell i si es passa per sobre de marcadors s’ha de deixar en el primer espai disponible. Quan es salten marcadors se’ls hi ha de donar la volta per tal de que mostrin el color contrari.

L’objectiu del joc és aconseguir fer línies, que consisteixen en cinc marcadors alineats consecutius del teu color. Quan un jugador en fa una, la retira del taulell juntament amb un dels seus anells (el que vulgui). El primer en puntuar tres cops és el guanyador de la partida.

Yinsh

Yinsh

Nº de jugadors: 2
Edat: 8+
PVP: 30 €
Editorial: Huch & Friends
Autor: Kris Burm
Disponible per provar a Via Lúdica. 

Comprar Yinsh