Bases dels tornejos de Lost Cities (Exploradores) de Via Lúdica

1. Joc

En els tornejos de Lost Cities es faran sempre amb la versió del joc publicada en castellà per Devir.

2. Format del torneig

El tornejos consistiran en tres rondes classificatòries i una ronda final. Cap ronda comptarà amb límit de temps.

Els tornejos consistiran en un seguit de rondes que vindran donades pel número de participants.

2-4 jugadors      2 rondes

5-8 jugadors      3 rondes

9-20 jugadors    3 rondes classificatòries + 2 rondes finals eliminatòries

L'organització es reserva el dret de modificar el nombre de rondes o d’eliminar o reduir les rondes finals si ho considera adient pel número de participants.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail  info@vialudica.com , a la mateixa botiga o per telèfon.  Les inscripcions per Facebook no són vàlides. 

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

3. Rondes

Les rondes no tindran límit de temps.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà als jugadors en diferents taules per cada ronda.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria i sempre es prioritzarà que els jugadors que hagin assistit junts al torneig no s’enfrontin en aquesta ronda.

En cas de que el número de jugadors sigui imparell, un jugador a l’atzar obtindrà un BYE.

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada jugador anotarà la seva puntuació final .  A continuació s’atorgaran punts de torneig segons el següent criteri:

  • Victòria: 1 punt.

  • Derrota: 0 punts.

3.2. Marge de victòria

Després de cada partida, a cada jugador se li assignarà un marge de victòria en funció dels punts de cada jugador. Aquest es calcula de la següent manera en funció de si s’ha guanyat o perdut la partida.

  • Victòria: 0 + la diferència entre els punts d’ambdós jugadors

  • Derrota: 0 - la diferència entre els punts d’ambdós jugadors

Si hi ha un jugador amb un BYE, aquest obtindrà un marge de victòria igual a la mitjana dels marges de victòria dels jugadors que han guanyat la seva partida durant la ronda en curs.

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

  • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits.

  • En segon lloc en funció de la suma total del marge de victòria.

  • En tercer lloc en funció de la suma de punts de torneig dels seus rivals.

  • En cas d’empat entre els tres factors, els jugadors empatats es classificaran de forma aleatòria.

La classificació es penjarà després de cada ronda per tal de que els jugadors puguin revisar la seva posició i que les dades són correctes.

La taula en la que cada participant jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. Els emparellaments es faran entre jugadors amb punts similars (habitualment igual número de victòries).

El jugador que estigui pitjor classificat s’emportarà un BYE.

Nota:  A l’hora de fer els emparellaments sempre es prioritzarà que cap jugador hagi de repetir un enfrontament i que cap jugador no obtingui més d’un BYE.

Si era la última ronda i no hi ha més de 8 jugadors, es passarà a l’entrega de premis.

4. Rondes eliminatòries

Després de les rondes classificatòries es passarà a les rondes eliminatòries només si el número de jugadors del torneig és superior a 8.

En les rondes eliminatòries s’enfrontaran els 4 millors classificats en semifinals i final. Les semifinals es configuraran de la següent manera:

  • 1a Semifinal: 1r classificat contra 4t classificat

  • 2a Semifinal: 2n classificat contra 3r classificat

Els guanyadors d’ambdues semifinals s’enfrontaran en una ronda final per determinar el guanyador del torneig.

En les rondes eliminatòries tampoc hi haurà límit de temps.

5. Premis

La recaptació dels tornejos de Via Lúdica es repartirà  de forma íntegra entre els guanyadors en forma de xec botiga. Addicionalment és possible que hi hagi algun premi extra per part de l’editorial Devir.

Dies abans de cada torneig i al principi del mateix sempre s’anunciarà en què consistiran els premis.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de Lost Cities es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposi aquest document.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Públic

Durant les partides de torneig, el públic no es podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el transcurs de la partida.