Bases dels tornejos de Dominion de Via Lúdica

1. Joc

Els tornejos de Dominion de Via Lúdica es realitzaran sempre només amb el joc bàsic. No es farà servir cap expansió.

2. Format del torneig

El tornejos consistiran en tres rondes classificatòries i una ronda final. Cap ronda comptarà amb límit de temps.

L'organització es reserva el dret d’ampliar el nombre de rondes o d’eliminar la ronda final si ho considera adient pel número de participants.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

3. Rondes classificatòries

Les rondes classificatòries no tindran límit de temps. Cada ronda es jugarà amb les mateixes cartes a totes les taules. L'organització farà la sel·lecció de manera aleatòria.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà els jugadors en diferents taules per cada ronda. Es prioritzarà que a cada taula seguin el mateix número de jugadors, ja siguin 3 o 4 jugadors per taula.

L’assignació de taules es farà de forma completament aleatòria. A cada jugador se li assignarà una taula i una posició en l’ordre de torn (primer, segon...)

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada jugador anotarà els punts de victòria que hagi aconseguit durant la partida i rep punts de torneig segons la posició en la que hagi finalitzat:

1a Posició: 5 punts

2a Posició: 3 punts

3a Posició: 2 punts

4a Posició: 1 punt

En cas de partides de tres jugadors els punts de torneig que s’atorguen són els següents:

1a Posició: 5 punts

2a Posició: 3 punts

3a Posició: 1 punt

A més, si s’està disputant un torneig on hi ha taules conformades tant per 4 com per 3 jugadors, els punts de victòria obtinguts pels jugadors en les taules de 3 jugadors es multiplicaran per ¾ per poder-los comparar amb els de les taules de 4 jugadors.

En una partida de 3 jugadors es fan més punts que en una de 4.

3.3. Empats

En cas d’empat a punts de victòria, es desempatarà a favor del jugador que hagi jugat menys torns. Si l’empat persisteix, els punts de torneig es repartiran entre els jugadors empatats.

Exemple: Si dos jugadors empaten en primera posició s’emportarien la suma de punts de les dues primeres posicions dividida entre dos. És a dir, 4 punts.

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

  • En primer lloc en funció del número de punts de torneig.
  • En segon lloc en funció del percentatge de punts de victòria que han aconseguit respecte al total de punts de victòria que s’han fet en les seves partides.
  • En tercer lloc en funció de la suma total de punts de victòria aconseguits en les partides.
  • En cas d’empat entre els tres factors, els jugadors empatats es classificaran de forma aleatòria.

L’assignació de taules per a les següents rondes es farà de forma completament aleatòria assignant una taula i una nova posició en l’ordre de torn. Sempre es mirarà de garantir que un jugador no jugui dues partides en la mateixa posició a no ser que sigui necessari per no repetir enfrontaments amb altres jugadors.

4. Final

Desprès de les rondes classificatòries es jugarà una ronda final sense límit de temps.

El número de jugadors que jugarà la ronda final dependrà del número de jugadors per taula que hi hagi hagut durant el torneig. Si s’ha jugat amb 3 jugadors per taula, la final serà de 3 jugadors. Si s’ha jugat amb 4, la final serà de 4.

El guanyador del torneig serà el jugador que aconsegueix el màxim de punts de victòria. La resta de jugadors quedaran classificats en funció del número de punts de victòria que hagin fet durant la partida. En cas d’empat a número punts es desempatarà a favor del jugador que hagi jugat menys torns. Si l’empat persisteix es recorrerà a la classificació prèvia a la final per desempatar.

Exemple: Si dos jugadors han empatat en segona posició amb 20 punts i a la classificació prèvia a la final un ocupava la segona posició i l’altre la tercera, quedaran segon i tercer respectivament.

5. Premis

La recaptació dels tornejos de Via Lúdica es repartirà  de forma íntegra entre els guanyadors en forma de xec botiga. Addicionalment és possible que hi hagi algun premi extra en forma de joc per part de l’editorial.

Dies abans de cada torneig i al principi del mateix sempre s’anunciarà en què consistiran els premis.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de Dominion es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposi aquest document.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les cartes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Públic

Durant les partides de torneig, el públic no es podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el transcurs de la partida.