Bases dels tornejos de Código Secreto

1. Joc

Els tornejos de Código Secreto de Via Lúdica es realitzaran amb la versió en castellà del joc.

2. Format del torneig

Els participants s’hauran d’inscriure per equips de dos jugadors.

El tornejos consistiran en tres rondes classificatòries i una ronda final. En cada ronda es jugaran dues partides de manera que els dos membres de l’equip faran una partida com a líder.

L'organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de rondes o d’eliminar la ronda final si ho considera adient pel número de participants.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

A l’hora d’inscriure’s s’ha d’indicar el nom dels dos membres i el nom de l’equip.

Si no trobes parella per participar ens pots enviar un e-mail i et buscarem parella de joc.

3. Rondes classificatòries

Les rondes classificatòries tindran un límit de temps de 40 minuts.

3.1. Equips per taula

Es dividiran els equips en diferents taules per cada ronda. Els enfrontaments seran d’equip contra equip.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria. Es prioritzarà que els equips que hagin acudit junts al torneig no s’enfrontin en aquesta ronda.

3.2. Puntuació

Després de cada partida els jugadors hauran d’apuntar quin equip ha guanyat la ronda i quants agents li quedaven per descobrir a l’equip perdedor. Llavors començarà la segona partida.

Per tant la puntuació final de cada equip serà el número de partides guanyades i la suma d’agents que li han quedat als rivals per descobrir.

En cas de que un equip perdi per destapar l’assassí es considerarà que els seus rivals han descobert tots els seus agents.

3.3 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

 • En primer lloc en funció de les partides guanyades.
 • En segon lloc en funció de la suma total d’agents per descobrir dels seus rivals.
 • En tercer lloc en funció de la suma total d’agents que no han descobert en les seves partides.
 • En cas d’empat entre els tres factors, els jugadors empatats es classificaran de forma aleatòria.

La taula en la que cada participant jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. S’emparellaran als jugadors amb un número similar de partides guanyades.

4. Rondes eliminatòries

Desprès de les rondes classificatòries es jugarà una ronda final sense límit de temps.

Els dos equips millor classificats s’enfrontaran de nou, però en aquest cas al millor de tres partides. Per les dues primeres partides serà obligatori canviar de líder. Si un equip guanya aquestes dues partides serà proclamat vencedor del torneig. Si cada equip n’ha guanyat una es procedirà a una última partida per desempatar en la que els jugadors podran decidir qui farà de líder. El guanyador d’aquesta última partida serà declarat vencedor del torneig.

5. Premis

La recaptació dels tornejos de Via Lúdica es repartirà  de forma íntegra entre els guanyadors en forma de xec botiga. Addicionalment és possible que hi hagi algun premi extra en forma de joc per part de l’editorial.

Dies abans de cada torneig i al principi del mateix sempre s’anunciarà en què consistiran els premis.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de Código Secreto es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposi aquest document.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Públic

Durant les partides de torneig, el públic no es podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el transcurs de la partida. 

7. Aclariment de normes i penalitzacions

 • És imprescindible que el líder no expressi cap emoció ni doni cap pista no verbal al seu company. En el cas de que això succeeixi l’equip rival podrà marcar un agent seu.
 • En el torn d’un equip, en el moment en que el jugador que endevina toqui una carta es considerarà que aquella és la seva resposta. S’haurà de marcar immediatament aquell agent sigui del color que sigui, neutral o assassí.
 • Serà sempre el líder de l’equip contrari el que marcarà les pistes amb el seu marcador corresponent.
 • Les paraules compostes, locucions, rimes i homònims no són pistes vàlides.
 • Els noms propis i les sigles són pistes vàlides.
 • Zero i il·limitat són xifres vàlides per acompanyar a la pista.
 • En cas de dubte sobre si una pista és vàlida o no els dos líders es poden aixecar i anar a discutir a un lloc apartat. Si no hi ha acord hauran de consultar amb l’organització que prendrà una decisió definitiva.