Bases dels tornejos de King of Tokyo

1. Joc

Els tornejos de King of Tokyo de Via Lúdica es realitzaran sempre només amb el joc bàsic. No es farà servir cap expansió.

2. Format del torneig

El tornejos consistiran en tres rondes classificatòries i una ronda final. Cap ronda comptarà amb límit de temps.

L'organització es reserva el dret d’ampliar el nombre de rondes o d’eliminar la ronda final si ho considera adient pel número de participants.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

3. Rondes classificatòries

Les rondes classificatòries no tindran límit de temps.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà els jugadors en diferents taules per cada ronda. Es prioritzarà que a cada taula seguin el mateix número de jugadors amb un mínim de 4.

Només es formarà una taula amb 6 jugadors si en el torneig hi ha exactament aquest número de participants.

De la mateixa manera, només es formaran taules amb 3 jugadors si el número de participants al torneig així ho requereix. (7, 9, 11... jugadors).

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada jugador rep punts segons la posició en la que hagi finalitzat:

1a Posició: 7 punts

2a Posició: 4 punts

3a Posició: 2 punts

4a Posició: 1 punt

5a Posició: 1 punt

Les posicions s’assignaran als jugadors a mida que siguin eliminats de la partida. La primera persona eliminada s’emportarà els punts atorgats a la última posició i així successivament.

En cas de què un jugador aconsegueixi la victòria per arribar a 20 punts, aquest obtindrà la primera posició. La resta de jugadors que encara estiguessin dins de la partida seran classificats en funció dels punts de victòria que hagin aconseguit.

3.3. Empats

Els empats en l’ordre de finalització, ja sigui per eliminació múltiple de jugadors o per tenir el mateix número de punts de victòria al final de la partida, donaran als jugadors tants punts de torneig a cada jugador com la posició més baixa que ocupin.

Exemple: Si dos jugadors queden empatats en “segona” posició, ambdós s’emportarien els 2 punts corresponents a la tercera posició.

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

  • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits
  • En segon lloc en funció de la suma total de punts de victòria aconseguits en les partides

La taula en la que cada participant jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. Els millor classificats jugaran a la primera taula, els següents a la segona i així successivament.

4. Final

Desprès de les rondes classificatòries es jugarà una ronda final sense límit de temps.

El número de jugadors que jugarà la ronda final dependrà del número de jugadors per taula que hi hagi hagut durant el torneig. Si s’ha jugat amb 4 jugadors per taula, la final serà de 4 jugadors. Si s’ha jugat amb 5, la final serà de 5.

El guanyador del torneig serà qui aconsegueixi arribar a 20 punts o l’últim jugador en peu. La resta de posicions es determinarà de la mateixa manera que en les rondes classificatòries, amb l’excepció de que en cas d’empat, es desempatarà segons la classificació prèvia a la final.

Exemple: Si en el moment d’acabar la partida dos jugadors estan empatats en segona posició amb 10 punts, es mirarà en quina posició de la classificació es trobaven en finalitzar les rondes classificatòries. Si un era primer i l’altre tercer, quedarien segon i tercer respectivament.

5. Premis

La recaptació dels tornejos de Via Lúdica es repartirà  de forma íntegra entre els guanyadors en forma de xec botiga. Addicionalment és possible que hi hagi algun premi extra en forma de joc per part de l’editorial.

Dies abans de cada torneig i al principi del mateix sempre s’anunciarà en què consistiran els premis.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Els partides dels tornejos de King of Tokyo es jugaran sempre segons les normes oficials del joc. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposi aquest document.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les cartes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Públic

Durant les partides de torneig, el públic no es podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el transcurs de la partida.