Bases tornejos de Star Wars X-Wing de Via Lúdica

1. Joc

En els tornejos de X-Wing de Via Lúdica seran legals totes les expansions publicades per Edge en castellà. 

2. Format del torneig

Els tornejos es realitzaran seguint sempre les regles oficials de torneig d’Edge Entertainment.

La categoria del torneig és de format competitiu. 

Es realitzaran un seguit de rondes, amb un límit de temps de 75 minuts, que vindran donades pel número de participants.

2-4 jugadors      2 rondes

5-8 jugadors      3 rondes

9-24 jugadors    3 rondes classificatòries + 2 rondes finals eliminatòries

25-32 jugadors 3 rondes classificatòries + 3 rondes finals eliminatòries

Els esquadrons tindran un màxim de 100 punts.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. Les inscripcions per Facebook no són vàlides. 

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

És imprescindible que els jugadors lliurin a l'organització la llista que faran servir. És obligatori que els esquadrons es facin amb un generador d’esquadrons i s’enviï la llista per e-mail a info@vialudica.com en format PDF abans de formalitzar la inscripció.  En el mateix e-mail han de constar quins meteorits es faran servir així com quina baralla de cartes de dany. La numeració dels meteorits és la que es mostra a la imatge següent:

Via Lúdica ofereix un màxim de 32 places per aquests tornejos.

3. Rondes

Les rondes tindran un límit de temps de 75 minuts i seran de format suís. Un cop s’acabi el temps de la ronda s’acabarà el torn que s’estigués jugant i no es podrà començar cap torn nou. Els jugadors podran veure el temps que queda en tot moment en la pantalla del projector.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà als jugadors en diferents taules per cada ronda.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria i sempre es prioritzarà que els jugadors que hagin assistit junts al torneig no s’enfrontin en aquesta ronda.

En cas de que el número de jugadors sigui imparell, un jugador a l’atzar obtindrà un BYE.

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada jugador anotarà els punts d’esquadró que hagi destruït al seu rival i els que hagi perdut en la fulla de puntuació que l'organització facilitarà al principi del torneig. Si un jugador ha fet tants impactes a una nau gran com la meitat o més de la seva suma de punts de casc i escuts, aquest jugador s'anota la meitat dels punts de la nau gran. A continuació s’atorgaran punts de torneig segons el següent criteri:

 • Victòria: 1 punt. Es concedeix una victòria si el jugador ha destruït més punts d’esquadró que el seu rival.
 • Derrota: 0 punts. Es considera una derrota si un jugador ha destruït menys punts d'esquadró que el seu rival.
3.3. Salva final
En el cas de que dos jugadors hagin destruit exactament el mateix número de punts d'esquadró que el seu rival es procedirà a llançar una salva final per determinar el guanyador. Cada jugador haurà de llançar tants daus com la suma total dels valors d'atac impresos sense modificar en les cartes de totes les naus que li quedin sense destruir. Qui obtingui més resultats d'impacte i crític en el seu llançament obtindrà una victòria. Si la partida havia acabat en destrucció mútua, es llançaran els daus d'atac pel valor de les naus de tot l'esquadró.

És imprescindible que els jugadors emplenin la fulla de puntuació i l’entreguin immediatament després de finalitzar la partida. Així es pot agilitzar l’entrada de puntuacions i la publicació de les classificacions i rondes següents. Els jugadors que no entrenguin la seva fulla poden ser sancionats.

Aclariment: Si un jugador destrueix completament l’esquadró del seu rival, sempre es considerarà que ha destruït 100 punts encara que la llista del rival fos de menys punts.

Si hi ha un jugador amb un BYE, aquest obtindrà una victòria total.

3.3. Marge de victòria

Després de cada partida, a cada jugador se li assignarà un marge de victòria en funció dels punts d’esquadró que hagi destruït i que li hagin destruït. Aquest es calcula de la següent manera en funció de si s’ha guanyat o perdut la partida.

 • Victòria: 100 + la diferència entre punts d’esquadró destruïts i perduts
 • Derrota: 100 - la diferència entre punts d’esquadró destruïts i perduts

Si hi ha un jugador amb un BYE, aquest obtindrà un marge de victòria de 150 punts.

3.4 Pas a la següent ronda

Després de cada ronda els jugadors seran classificats de la següent forma:

 • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits.
 • En segon lloc en funció de la suma total del marge de victòria.
 • En tercer lloc en funció de la suma de punts de torneig dels seus rivals.
 • En cas d’empat entre els tres factors, els jugadors empatats es classificaran de forma aleatòria.

La classificació es penjarà després de cada ronda per tal de que els jugadors puguin revisar la seva posició i que les dades són correctes.

La taula en la que cada participant jugarà la següent ronda ve determinada per la seva posició en la classificació general. Els emparellaments es faran entre jugadors amb punts similars (habitualment igual número de victòries).

El jugador que estigui pitjor classificat s’emportarà un BYE.

Nota: A l’hora de fer els emparellaments sempre es prioritzarà que cap jugador hagi de repetir un enfrontament i que cap jugador no obtingui més d’un BYE.

Si era la última ronda i no hi ha més de 16 jugadors, es passarà a l’entrega de premis.

4. Rondes eliminatòries

Després de les rondes classificatòries es passarà a les rondes eliminatòries només si el número de jugadors del torneig era superior a 16.

En les rondes eliminatòries s’enfrontaran els 4 millors classificats en semifinals i final. Les semifinals es configuraran de la següent manera:

 • 1a Semifinal: 1r classificat contra 4t classificat
 • 2a Semifinal: 2n classificat contra 3r classificat

Les rondes eliminatòries també comptaran amb el límit de temps de 75 minuts, excepte la ronda final que comptarà amb 120 minuts.

Els guanyadors d’ambdues semifinals s’enfrontaran en una ronda final per determinar el guanyador del torneig.

En cas de ser necessàries tres rondes eliminatòries, els 8 millors classificats s'enfrontaran de la següent manera a cuarts de final.

 • 1a partida de quarts: 1r classificat contra 8è classificat
 • 2a partida de quarts: 2n classificat contra 7è classificat
 • 3a partida de quarts: 3r classificat contra 6è classificat
 • 4a partida de quarts: 4t classificat contra 5è classificat
Els guanyadors de cada partida passaran a la semifinal enfrontant-se de la següent manera:
 • 1a Semifinal: Guanyador 1a partida contra guanyador 4a partida
 • 2a Semifinal: Guanyador 2a partida contra guanyador 3a partida
Els guanyadors d'ambdues semifinals s'enfrontaran en una ronda final per determinar el guanyador del torneig.

5. Premis

El premi habitual dels tornejos de X-Wing de Via Lúdica consisteix en un kit de premi oficial de Edge Entertainment que es reparteix entre els millors classificats.

Addicionalment, si la recaptació del torneig supera el cost del kit, es repartirà també xec botiga amb la recaptació sobrant.

En cas de que no hi hagi kit de premi disponible, la recaptació del torneig es repartirà de forma íntegra en xec botiga.

6. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

6.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de X-Wing es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals juntament amb la última versió de les preguntes freqüents publicada per Fantasy Flight Games. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposin aquests documents.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

6.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Qualsevol intent de desconcentrar al rival pot ser sancionat.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

6.3. Oportunitats desaprofitades

Els jugadors s’han d’esforçar per jugar de forma òptima i procurar recordar de realitzar accions i aplicar efectes de cartes sempre que estiguin indicats. Si un jugador oblida utilitzar un efecte en el moment especificat pel mateix, no podrà donar marxa enrere i aplicar-lo de forma retroactiva sense el consentiment del seu adversari. S’espera que els jugadors actuïn de forma respectuosa i no distreguin ni afanyin de forma deliberada als seus contrincants amb la intenció de portar-los a desaprofitar una oportunitat.

Via Lúdica prega als jugadors que parin especial atenció a aquest punt. L'organització en cap cas permetrà als jugadors donar marxa enrere.

6.4. Desenvolupament de la partida

Els tornejos de X-Wing de Via Lúdica són de caràcter competitiu pel que els participants han de conèixer les normes i vetllar per la seva correcta aplicació dins de la partida. Cada jugador és responsable de la seva pròpia partida.

Si sorgeix qualsevol dubte durant el desenvolupament de la partida és imprescindible informar a l'organització perquè pugui resoldre’l.

Si s’ha comés una il·legalitat durant la partida, com per exemple atacar o defensar amb  un número de daus incorrecte, els jugadors hauran d’avisar a l'organització que decidirà si es pot retrocedir per corregir-la o si ja no és possible fer-ho. En aquest últim cas s’hauran d’acceptar els fets i procedir normalment amb la partida. 

L'organització es reserva el dret d’amonestar als jugadors implicats si així ho considera pertinent. 

6.5. Components

Cada jugador ha de portar tot el material necessari per poder jugar: daus, plantilles, la baralla de cartes de mal amb les seves cartes corresponents… així com totes les naus, cartes de pilot i cartes de millora que siguin necessàries en el seu esquadró. No està permesa la utilització de proxies. És indispensable tenir físicament totes les cartes que estiguin incloses en llista que es jugarà. La organització es reserva el dret de deixar material als jugadors si ho considera convenient, però aquest s'ha d'haver demanat amb antelació.

Aclariment: El dial d’una nau no té perquè coincidir amb la facció que s’està jugant. Exemple: Està permès jugar un Z-95 amb un dial de la facció escòria encara que la llista sigui rebel.

Regles de torneig d'Edge

Consulta les regles de torneig oficials d'Edge Entertainment. Cal estar registrat a la pàgina web d'Edge per descarregar-les.

FAQ Fantasy Flight Games

Document amb els dubtes freqüents i aclariments de regles publicat per Fantasy Flight Games. En cas de dubte aquest document preval per sobre del traduït per Edge.

Document en anglès. Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres.

FAQ Edge 

Document traduït per Edge. Cal estar registrat a la pàgina web d'Edge per descarregar el document.

Constructor d'esquadrons

Pàgina per la creació d'esquadrons. És preferible que un cop tingueu la llista feta amb un generador d'esquadrons l'envieu per e-mail a info@vialudica.com.