Bases dels tornejos de Carcassonne 1vs1

1. Joc

Els tornejos de Carcassonne de Via Lúdica es realitzaran sempre només amb el joc bàsic. No es farà servir cap expansió.

2. Format del torneig

Es realitzaran un determinat número de rondes que vindrà donat pel número de participants:

Número de jugadors inscrits

Número de jugadors inscrits

Número de rondes classificatòries

Número de rondes finals eliminatòries

9-12

3

2

13-24

3

3

25-40

4

3

L'organització es reserva el dret d’ampliar el nombre de rondes o d’eliminar la ronda final si ho considera adient pel número de participants.

2.1. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran sempre a través del nostre e-mail info@vialudica.com, a la mateixa botiga o per telèfon. No s’acceptarà cap inscripció per cap altra via.

Per la naturalesa del torneig es necessitaran còpies addicionals del joc. Amb la inscripció agrairíem informéssiu de si podeu portar alguna còpia del joc.

La inscripció no és ferma fins el pagament de la mateixa i queda anul·lada en cas d’incompareixença a l’inici del torneig.

En cas d’anul·lació d’una inscripció, només es reemborsarà si l’anul·lació té lloc 48 hores abans de l’inici del torneig.

3. Rondes classificatòries

Les rondes classificatòries no tindran límit de temps. Es determinarà de forma completament aleatòria el jugador inicial en cada partida.

3.1. Jugadors per taula

Es dividirà als jugadors en diferents taules per cada ronda.

L’assignació de taules per a la primera ronda es farà de forma completament aleatòria i sempre es prioritzarà que els jugadors que hagin assistit junts al torneig no s’enfrontin en aquesta ronda.

En cas de que el número de jugadors sigui imparell, un jugador a l’atzar obtindrà un BYE.

3.2. Puntuació

Després de cada ronda, cada jugador anotarà els punts de victòria que hagi aconseguit durant la partida i s’atorgaran punts de torneig en funció del resultat:

Victòria: 1 punt

Empat: 0 punts

Derrota: 0 punts

Marge de victòria:

3.3. Marge de victòria

Després de cada partida, a cada jugador se li assignarà un marge de victòria en funció dels punts de cada jugador. Aquest es calcula de la següent manera en funció de si s’ha guanyat o perdut la partida.

 • Victòria: 0 + la diferència entre els punts d’ambdós jugadors
 • Derrota: 0 - la diferència entre els punts d’ambdós jugadors

3.4. Pas a la següent ronda

Després de la primera ronda els jugadors seran emparellats en funció de la seva classificació fent servir el sistema suís Buchholz (Solkoff). Es tindrà en compte la puntuació dels rivals de cada jugador com a factor de desempat, però es descartarà la pitjor d’aquestes. Per tant els jugadors quedaran classificats de la següent manera:

 • En primer lloc en funció dels punts de torneig aconseguits.
 • En segon lloc en funció de la suma de punts de torneig dels rivals (descomptant el valor més baix).
 • En tercer lloc en funció de la suma total del marge de victòria.
 • En cas d’empat entre els tres factors, els jugadors empatats es classificaran de forma aleatòria.

El primer classificat s’enfrontarà al segon, el tercer al quart i així successivament. Sempre es mirarà de que dos jugadors no s’enfrontin dues vegades en el torneig. Si dos jugadors s’haguessin de tornar a enfrontar per classificació se’ls assignarà el següent rival disponible.

4. Rondes eliminatòries

Desprès de les rondes classificatòries es jugaran un seguit de rondes eliminatòries finals en funció del número de participants.

En el cas de que es realitzin dues rondes eliminatòries, els 4 millors classificats s’enfrontaran en semifinals i final. Les semifinals es configuraran de la següent manera:

 • 1a semifinal: 1r classificat contra 4t classificat
 • 2a semifinal: 2n classificat contra 3r classificat

Els guanyadors d’ambdues semifinals s’enfrontaran en una ronda final per determinar el guanyador del torneig.

En cas de ser necessàries tres rondes eliminatòries, els 8 millors classificats s'enfrontaran de la següent manera a quarts de final.

 • 1a partida de quarts: 1r classificat contra 5è classificat
 • 2a partida de quarts: 2n classificat contra 6è classificat
 • 3a partida de quarts: 3r classificat contra 7è classificat
 • 4a partida de quarts: 4t classificat contra 8è classificat

Els guanyadors de cada partida passaran a la semifinal enfrontant-se de la següent manera:

 • 1a semifinal: guanyador 1a partida contra guanyador 4a partida
 • 2a semifinal: guanyador 2a partida contra guanyador 3a partida

Els guanyadors d'ambdues semifinals s'enfrontaran en una ronda final per determinar el guanyador del torneig.

En les partides eliminatòries el jugador inicial serà sempre el jugador amb millor classificació de la fase classificatòria. En el cas d’un empat es desempatarà en favor del jugador amb millor classificació en la fase classificatòria.

5. Premis

La recaptació dels tornejos de Via Lúdica es repartirà  de forma íntegra entre els guanyadors en forma de xec botiga. Addicionalment és possible que hi hagi algun premi extra en forma de joc per part de l’editorial.

Dies abans de cada torneig i al principi del mateix sempre s’anunciarà en què consistiran els premis.

6. Aclariment d’actualització de normes

Segons la última versió de normes actualitzada per Devir, les ciutats formades per dues peces de ciutat donen 4 punts i no 2 com indica el manual.

7. Normes addicionals

En funció de la participació i per limitació d’espai l’organització es reserva el dret de limitar físicament l’espai per a cada partida i introduir la norma de “La Fi del Món”. Una peça no pot ser col·locada si surt de l’espai de joc. Les peces ja col·locades sobre la taula no es poden desplaçar per fer espai.

8. Etiqueta

Via Lúdica es reserva el dret d'admissió  en tots els seus tornejos.

8.1. Interpretació de components i regles

Les partides dels tornejos de Carcassonne es jugaran sempre segons les normes oficials del joc més actuals. Durant el torneig qualsevol disputa en quant a normes es saldarà segons el que disposi aquest document.

L'organització és l’autoritat definitiva en el que respecta a les interpretacions de les normes.

8.2. Conducta poc esportiva

Els jugadors s’han de comportar de forma respectuosa i madura tant amb els participants en el torneig com amb la resta d’usuaris de Via Lúdica.

Via Lúdica  té plena potestat per expulsar del torneig a jugadors amb conductes poc esportives.

La confabulació entre jugadors per manipular les puntuacions queda terminantment prohibida. L’intent per part de jugadors de pactar un resultat per aconseguir un benefici resultarà en l’expulsió immediata del torneig.

8.3. Públic

Durant les partides de torneig, el públic no es podrà aconsellar ni fer comentaris que puguin alterar el transcurs de la partida.