Avís Legal

Informació general de la web

En compliment de l’establert en la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio Electrónico, s’informa de les dades de informació general d’aquest lloc web:

Via Lúdica S.C.

Nom del domini: http://www.vialudica.com

Adreça: C/ Pere Coll i Güitó 14, 17190 Salt

E-mail de contacte: info@vialudica.com

Telèfon de contacte: 972 98 25 40

CIF: J55174684

Condicions generals d’ús

La navegació, accés i ús del lloc web de Via Lúdica S.C. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten plenament totes les condicions aquí establertes. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades pels usuaris en els formularis de contacte i de registre.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per Via Lúdica S.C. contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços

Via Lúdica S.C. no es fa responsable del contingut dels llocs webs als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços que es poden trobar en aquest lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la web. Via Lúdica S.C. no es fa responsable en cap cas dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

Via Lúdica S.C. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant en el referent als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (“GDPR”), Via Lúdica S.C. informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recol·lectades per l’empresa mitjançant formularis web comptaran sempre amb el consentiment explícits dels usuaris, que seran informats de l’ús que es farà de les dades en el moment de donar el consentiment. Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer sota la responsabilitat de Via Lúdica S.C.

La finalitat del fitxer és la de donar resposta a les sol·licituds dels usuaris, així com enviar informació comercial o promocional relacionada amb els mateixos.

Els usuaris podran exercir en qualsevol moment els següents drets:

  • Accés:  els usuaris podran demanar conèixer si l’empresa està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, podran accedir a aquestes dades. Via Lúdica S.C. facilitarà una còpia de les mateixes i explicarà als usuaris la finalitat del tractament de dades i el termini de conservació. Lligat a aquest dret també està el de la rectificació de dades.
  • Oblit: els usuaris podran demanar la supressió de les seves dades.
  • Portabilitat: els usuaris tindran dret a sol·licitar que Via Lúdica S.C. faciliti una còpia de les seves dades o les transfereixi a una altra empresa.

L’exercici d’aquests drets es podrà efectuar mitjançant correu electrònic a info@vialudica.com o via comunicació escrita a l’adreça detallada a la informació general del lloc web.

Via Lúdica S.C. es compromet a complir amb la obligació de secret establerta en la legislació aplicable respecte a les dades contingudes en el fitxer, així com de no cedir els mateixos sense la obtenció del consentiment exprés per part dels seus titulars.

L’usuari es compromet a mantenir actualitzades les dades proporcionades a Via Lúdica S.C. degudament actualitzades. L’usuari serà responsable dels danys i perjudicis que Via Lúdica S.C. o tercers poguessin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència o autenticitat de les dades facilitades.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen a Via Lúdica S.C. Seran per tant obres protegides per la legislació de la propietat industrial i intel·lectual en vigor.

Qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posta a disposició o emmagatzemament total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials dels continguts d’aquest lloc web queden expressament prohibits, excepte si hi ha previ avís i consentiment del titular dels drets.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, quedant sotmès a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Girona qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia derivada de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’estableix aquí.